Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 


 

Формулар за овластување

Со потполнување и потпишување на овластувањето можеме да посредуваме во сите класи на осигурување.

повеќе

 
 

Прашалник

За да бидете сигурно осигурани потребно е да ги дадете  вашите податоци содржани во прашалникот

повеќе.

 
 

Транспортни карго осигурувања

Осигурете ги Вашите пратки и одговорност како превозник,бидејќи само еден штетен настан може да го уништи Вашиот досегашен труд и имот
ЗА СИГУРНА ИДНИНА ОДЛУЧЕТЕ СЕГА!

повеќе.

 

 

Осигурување во Македонија

Осигурителниот Пазар е во вистинска експанзија. Постојат 9 осигурителни компании и 23 класи на осигурување. Како да ја одберете најдобрата? Ние можеме да Ви помогнеме, а нашите услуги се БЕСПЛАТНИ.
Наша цел е максимална поддршка на клиентите (физички и правни лица) во осигурување и поспродажни услуги во областа на осигурувањето за сите осигурителни компании на територија на Република Македонија со висок рејтинг во реосигурувањето. 

повеќе
 

 

Наши клиенти

1.Макпетрол АД Скопје
2.Алкалоид АД Скопје
3.
Тутунска Банка
4.Македонски Телекомуникации
5.Т-Мобиле
6.Реплек
7.ЕСМ
8.Скопски Саем
9.Реосигурување на Табак Осигурување
10.Европа 92

повеќе
 

 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 
Мал речник на осигурувањето

Осигурувач - Акционерско друштво кое презема обврска да исплати одреден износ на средства доколку настане осигурен случај.

повеќе   

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.